Værløse Rideklub
Christianshøjvej 24
Kirke Værløse
3500 Værløse
 
 

Lov om hestehold kan hentes ved at klikke på denne overskrift. Linket henviser til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Ændringer til lofthøjder  hentes ved klik på denne overskrift. Linket henviser til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Den juridiske tekst. Linket henviser til Retsinformation.

 

 

Forslag til Lov om hestehold

Der har fra forskellige dyreværnsorganisationer samt fra politisk side, været et ønske om at få et regelsæt for hestehold. Hidtil har hestehold været reguleret af dyreværnsloven og "det her er godt nok", men det har vist sig ikke at være nok.

Måden hestehold har været udøvet på gennem de sidste årtier, har i mange tilfælde desværre vist sig ikke at opfylde hestenes fysiske, psykiske og adfærdsmæssige krav. Hestene kan ikke længere betragtes som landbrugsdyr, men snarere som hobbydyr, der gennem avlen har ændret sig meget gennem de sidste snese år. Dyrenes holdes også på mange forskellige hensynsfulde og mindre hensynsfulde måder. Derfor anser man det for nødvendigt at lave et egentligt regelsæt for hestehold, så dyres adfærdsmæssige, fysiske og psykiske krav tilgodeses mest muligt. Regelsættet skal omhandle al omgang med hestene.

Justitsministeriet har siden 2003 haft et udvalg af specialister inden for mange heste- og dyrevelfærdsområder til at arbejde på et forslag til en egentlig lovgivning om hestehold. Udvalget har arbejdet meget seriøst på lovforslaget, og alt i forslaget er baseret på det erfaringsmæssig og videnskabelig dokumentation. Det vil sige, at udvalgets medlemmer ikke er fremkommet med egne ideer og følelser, for der igennem at påvirke lovforslaget. Lovforslaget fylder 137 sider, og er ganske interessant læsning.

Det har været fremført, at lovforslaget var taget af bordet og ikke ville blive til noget. Dette har ikke noget på sig. Justitsministeriet har oplyst ved forespørgsel, at der var indkommet rigtig mange velmotiverede høringssvar. Dette betyder, at lovforslaget først vil blive fremsat i den nye folketingssamling (efteråret 2006), fordi man ønsker tid til en grundig behandling af lovforslaget og indsendte høringssvar. Teoretisk set kan Lov om Hestehold stadig nå at blive vedtaget i folketinget og træde i kraft den 1.januar 2007. 

Forslag til lov om hestehold kan hentes i pdf-format ved at klikke  HER

Dansk Rideforbund (DRF) har selv haft en repræsentant siddende i udvalget, men alligevel er der punkter i lovforslaget, som DRF ikke kan støtte, hvorfor forbundet har indsendt et høringssvar.

Høringssvaret fra DRF kan hentes i PDF-format ved at klikke HER

Høringssvaret fra Hestens Værn kan hentes i PDF-format   HER

Høringssvaret fra Dyrenes Beskyttelse kan hentes i PDF-format HER

NYT i 2007:

Justitsministeren har den 29. marts fremsat lovforslaget. følg dette link http://www.folketinget.dk/?/Samling/20061/MENU/Lovforslag_jm.htm klik på "Af ministeren. Vedtagne. Derefter finder du "L 202 - Lov om hestehold" Her kan du læse det fremsatte lovforslag og ministerens fremlæggelse i folketinget - hele vejen til vedtagelsen den 1. juni 2007.