Værløse Rideklub
Christianshøjvej 24
Kirke Værløse
3500 Værløse
 

Faciliteter - Parkering af hestetrailere.

Rideklubben har af Furesø kommune fået tilladelse til at kunne parkere hestetrailere bag vores grusbaner på et særligt område.

Vi har desværre kun tilladelse til at parkere højest 8 hestetrailere.

Derfor må der kun henstilles hestetrailere på området efter forudgående skriftlig tilladelse fra klubbens bestyrelse.

Det er en forudsætning for at opnå tilladelse til at parkere sin hestetrailer på området, at man har mindst en hest i pension på Farum Værløse Rideskole, at man er medlem af rideklubben samt at man er registreret ejer/bruger af hestetraileren (for hesteejere under 18 år, er det familien på samme bopæl, der står som ejer eller bruger). Der skal naturligvis også være en ledig plads. Man skal ikke forvente at få tilladelse til parkering af flere hestetrailere.

Tilladelsen indhentes hos bestyrelsen på følgende mailadresse: post@vaerloeserideklub.dk. Bestyrelsen vil kræve kopi af registreringsattesten på hestetraileren.

Ved fraflytning fra Farum Værløse Rideskole annulleres tilladelsen naturligvis, ligesom fornyet ansøgning om parkeringstilladelse er nødvendig, såfremt man vender tilbage med sin hest.

Bestyrelsen kan dispensere fra reglerne omkring fraflytning, såfremt der er tale om en midlertidig fraflytning.

Følgende har tilladelse til parkering: Klik Her