Værløse Rideklub
Christianshøjvej 24
Kirke Værløse
3500 Værløse
 
 

Skov & Kort

Færdsel i skoven
For information om generelle regler for ridning i skoven henvises til:
Skov og Naturstyrelsen - Ridestier

Ridning i skoven - Ganløse Ore
Af hensyn til skoven og de andre skovgæster er der fastsat følgende regler for ridning i området:

Der rides:
- På de afmærkede ridestier
- I skovbunden, hvor der er høje træer

Der må ikke rides:
- På de grusbelagte skovveje
- På fortidsminder (f.eks. gravhøje og stendiger)
- I den del af skoven, som ligger øst for Christianshøjvej.

Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre bødestraf, og skovens personale har fået besked på at være opmærksomme på overtrædelser af reglerne, samt at gribe ind.

Endvidere henstiller skoven til de almindelige regler for færdsel med heste. Dvs udvise hensyn overfor skovens øvrige gæster samt skovens dyreliv og vegetation. Krydsning af grusbelagte skovveje og øvrige større stier bør foregå i skridt - ikke mindst på grund af oversigtsforholdene.

 

For yderligere information:
Skov- og Naturstyrelsen
Københavns Statsskovdistrikt
Fægyden 1 · 3500 Værløse

Tlf. 44 35 00 35
Email: d18@sns.dk
www.sns.dk/koebenhavn

Download kort over skoven -->